Informace o Národním registru transplantací kmenových buněk krvetvorby

Předseda Transplantační sekce se z titulu funkce automaticky stává předsedou Národního registru transplantací kmenových buněk krvetvorby.

Datamanažerem registru je pro toto volební období datamanažer motolského centra, pan Aleš Lukš.